In grote delen van het Nederlandse luchtruim mag er niet of beperkt gevlogen worden met drones. Maar voordat je denkt: ik kan wel fluiten naar prachtige luchtopnames van mijn kantoor of werkzaamheden: lees even verder! Want Eyecatcher, de filmmakers, beschikt over de juiste papieren om wel te mogen filmen in de buitenring van CTR-gebied met een drone. Dat betekent dat er bijvoorbeeld in grote delen van Rotterdam en ook in het havengebied gevlogen en gefilmd mag worden door onze mensen.

Waar mag er niet gefilmd worden?

Zolang je geen ontheffing hebt mag je alleen vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Het maakt hierbij niet uit of je privé met een drone vliegt of de drone gebruikt voor zakelijke doeleinden (zoals het laten maken van een bedrijfsvideo).

Soms geldt een tijdelijk of permanent vliegverbod in een deel van het luchtruim. Dit geldt bijvoorbeeld boven het Koninklijk Paleis, of boven een groot evenement als SAIL of popfestivals. Rondom vliegvelden en boven mensenmassa’s mag er sowieso niet gevolgen worden met drones. Ook voor vluchten boven beschermde natuurgebieden -zogeheten Natura 2000 gebieden – is een vergunning nodig, die aangevraagd moet worden bij de provincie.

Wat is CTR?

Het luchtruim rondom luchthavens – ook wel CTR-gebieden genoemd (Controlled Traffic Region) – is opgedeeld in een binnen- en buitenring. Dit zijn gebieden waar vliegtuigen tweewegcommunicatie onderhouden met een verkeerstoren. In de binnenring (tot een straal van 5600 meter ten opzichte van het hart van het vliegveld) mag sowieso niet gevlogen worden met drones. Dit is om te voorkomen dat je het reguliere vliegverkeer dat bezig is met een start of landing hindert. Je vindt deze gebieden onder meer rond Schiphol, Rotterdam-The Hague Airport en andere regionale vliegvelden als Eindhoven, Lelystad en Maastricht.

In de buitenring mag alleen onder zeer strenge voorwaarden worden gevolgen. Hieronder zie je een kaartje waarop de binnen- en buitenring rondom Rotterdam The Hague Airport staan aangegeven. De CTR van de regio Rotterdam is zeer ruim gedefinieerd, dus veel organisaties in de regio zullen voor droneshots op zoek moeten naar een partij die beschikt over de juiste papieren. Eyecatcher, de filmmakers beschikt over de juiste ontheffingen, speciaal opgeleide professionals en gecertificeerde drones, waardoor we legaal de mooiste opnames kunnen maken voor je bedrijfsvideo. Dit geldt uiteraard ook voor het legaal laten maken van drone-opnames vanuit het luchtruim rond andere luchthavens. Daarnaast mogen wij ook in de buitenring van militaire vliegvelden vliegen en filmen.

Drone video laten maken?

Als je je professionele bedrijfsfilm wilt laten maken door Eyecatcher zijn er verschillende mogelijkheden. Benieuwd naar de gedetailleerde beschrijving van onze werkwijze en het stappenplan?

Klik hier voor het stappenplan

Wat betekent dit voor dronepiloten?

Alleen volledig gecertificeerde ROC-bedrijven (ROC staat voor RPAS Operator Certificate) die aan allerlei strenge voorwaarden moeten voldoen mogen filmen in de buitenring binnen CTR-gebied. Het gaat om de volgende eisen:

  • De piloot moet kennis hebben van de geldende luchtvaartwetgeving
  • De drones waarmee gevlogen wordt moeten verzekerd zijn en ingeschreven staan in het luchtvaartuigregister
  • Het operationeel handboek moet voorzien in procedures voor vluchten in CTR-gebieden
  • In het team moet iemand beschikken over de bevoegdverklaring RT (Radiotelefonie) voor het contact met de luchtverkeersleiding
  • Het team moet beschikken over een mobiele zendinstallatie met een antennemast van minimaal 10 meter om contact te kunnen leggen met de verkeerstoren
  • De drone waarmee de vlucht wordt uitgevoerd moet voorzien zijn van een gecertificeerde mode-S-transponder

Wat mag er NIET met drones?

  • Dronevluchten in de binnenring van CTR-gebieden, ook niet met kabeldrones of andere speciale systemen of mitigerende maatregelen.
  • Hoger dan 45 meter ten opzichte van de grond vliegen. Uitgezonderd zijn vluchten binnen een straal van 25 meter vanaf een object buiten de bebouwde kom (bijvoorbeeld bij industrieterreinen), met een maximumhoogte van 5 meter boven het topje van dat object.
  • Buiten het zicht van de operator vliegen.
  • Boven objecten of gebouwen in de bebouwde kom vliegen, tenzij men ook het zogenaamde standaardscenario STS-CAA-NL-CLOSEPROX heeft geïmplementeerd. In dit document – gepubliceerd in maart 2019 – worden de voorwaarden en condities beschreven waaronder het uitvoeren van dronevluchten boven stedelijk gebied toegestaan is.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Legaal uitgevoerde drone-operaties in een CTR-gebied vergen al snel een investering van vele tienduizenden euro’s aan apparatuur, certificeringen en opleidingen. Eyecatcher, de filmmakers kan voor jou betaalbare, unieke luchtopnames te maken in een CTR-gebied. Inmiddels hebben we al behoorlijk wat mooie video’s met droneshots mogen maken voor diverse klanten.

Neem contact met ons op

Voorbeelden van drone video's

#Rotterdam

#Rotterdam

DE ZALMHAVENTOREN

DE ZALMHAVENTOREN

Bergschenhoek Luchtcomfort

Bergschenhoek Luchtcomfort